Organisatie

Waar staat Top Judo Utrecht voor?
Top Judo Utrecht is een onafhankelijke stichting waarin jonge talentvolle judoka’s uit
de stad en regio Utrecht de kans krijgen zich tot een hoger niveau te
ontwikkelen. TJU bestaat sinds 2010. De filosofie van Top Judo Utrecht is simpel: judoka’s gespecialiseerde wedstrijdtraining en extra faciliteiten aanreiken, die de deelnemende verenigingen zelf niet kunnen bieden. Samenwerking met deze verenigingen is hierbij essentieel. Judoka’s zijn zo in staat te groeien naar hun topniveau. Uiteraard allemaal onder begeleiding van professionals, die zich belangeloos inzetten. Een fysiotherapeut en een sportdiëtiste verzorgen de medische begeleiding.

Top Judo Utrecht heeft in februari 2015 de titel Utrechtse Sportvereniging van het jaar 2014 gewonnen. Deze prijs is een motivatie om nog harder te werken om zodoende de ambitie, om twee in Utrecht opgeleide judoka’s af te vaardigen naar Olympische Spelen van Tokyo in 2020, te verwezenlijken.

Judoka’s en de deelnemende verenigingen staan centraal bij TJU. Samen met hen vormen we een hecht team waar passie en plezier de drijvende waarden zijn. Zij vormen immers het bestaansrecht van TJU. Momenteel participeren tien judoverenigingen uit de regio Utrecht in Top Judo Utrecht en begeleidt de technische staf ca. zeventig getalenteerde judoka’s in de leeftijd van 9 tot 21 jaar. De aangesloten verenigingen tellen bijna drieduizend (jeugd)leden en zijn gevestigd in Utrecht, Nieuwegein, Houten, Culemborg, De Meern, Lelystad en Hilversum.

Deelnemende judoscholen
• 
Erik Verlaan Sport
Judo Ryu Mackaay
• De Voltreffer
• Groot Houten
Judovereniging Anton Geesink
• BVM De Meern
• JS Ichido
 Van Hellemondsport 
Judo Vereniging IJsselmeer

Bestuur
Het bestuur bestaat uit leden met meerjarige bestuurservaring. De bestuursleden zijn:
Voorzitter: Gerard Houterman  (voorzitter@topjudoutrecht.nl)
Secretaris: Hermine Smit  (secretaris@topjudoutrecht.nl)
Wedstrijdsecretaris: Petra Scherrenberg en Els Kraan   (wedstrijdsecretaris@topjudoutrecht.nl)
Penningmeester: Jörgen Scharff (penningmeester@topjudoutrecht.nl)
Technische staf: Marcel Houtzager (mhoutzager@topjudoutrecht.nl),  Fred Sijnhorst (fsijnhorst@topjudoutrecht.nl),  Erik Verlaan  (everlaan@topjudoutrecht.nl)
Communicatie en Sponsoring: Paul Hendriks  (sponsoring@topjudoutrecht.nl)
Algemeen bestuurslid: vacant
Algemeen bestuurslid: Jan van Veen  (jvanveen@topjudoutrecht.nl)

Alle wijzigingen in de gegevens van de judoka’s (adressen, banden, school, e.d.) moeten worden doorgegeven aan Yvette Pluijmers mailadres: ledenadministratie@topjudoutrecht.nl

Alle wijzigingen die zijn gerelateerd aan wedstrijden zoals de gewichtsmutaties en afmeldingen van wedstrijden moeten (te allen tijde met goedkeuring van Marcel/Fred) naar het wedstrijdsecretariaat gestuurd worden wedstrijdsecretaris@topjudoutrecht.nl

Communicatie commissie: Paul Hendriks, Esther Bakhuis, Mariëtte Sijnhorst Jonker             (communicatie@topjudoutrecht.nl)

Vertrouwenscontactpersoon Virginia Straal: vstraal@gmail.com telefoonnummer 06-27504502

Technische staf
Top Judo Utrecht heeft gekwalificeerde trainers met ruime ervaring. De technische staf wordt gevormd door Marcel Houtzager, Fred Sijnhorst en Erik Verlaan. Marcel Houtzager is 3e Dan en judoleraar/trainer/coach B en geeft sinds 1988 judotraining.
Fred Sijnhorst is 1e Dan en trainer/coach en heeft ruim 20 jaar ervaring o.a. als coach/begeleider van de nationale militaire ploeg.
Erik Verlaan is 4e Dan en judoleraar/trainer/coach B, is oprichter van de judoschool Erik Verlaan Sport en is judotrainer sinds 1990.
Verder zetten diverse trainers van Judo Ryu Mackaay, onder supervisie van Joop Mackaay (7e Dan), zich in voor Top Judo Utrecht.
In het komende jaar willen we daarnaast judotrainingen laten verzorgen door gastdocenten. In de eerste plaats zijn dat trainers van clubs die momenteel participeren in Top Judo Utrecht.

Angela Gödecke is de fysiotherapeute van TJU. Zij is bereikbaar via e-mail: fysio@topjudoutrecht.nl

Ondersteuning
Top Judo Utrecht wordt ondersteund door VSU en de gemeente Utrecht en is aangesloten bij de Judobond Nederland

Vrijwilligers
Ouders en relaties spelen een belangrijke rol in de organisatie van TJU. Zij zijn zowel in het bestuur als in de ondersteunende functies aanwezig. De ondersteuning van deze vrijwilligers is zeer divers: het maken van professionele foto’s, het ondersteunen van de coaches tijdens wedstrijden, het verzorgen van de judoka’s tijdens trainingsstages, het ondersteunen in de productie van de nieuwsbrief en de website en uiteraard het vervoer van en naar de locaties.

Comité van Aanbeveling
Bekende Utrechters uit de wereld van sport, wetenschap en politiek staan achter Top Judo Utrecht en vormen het Comité van Aanbeveling. Zij dragen Top Judo Utrecht een warm hart toe en ondersteunen haar doelstellingen en activiteiten.

Het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen:
Mr. J.H.C. van Zanen (Burgemeester van Utrecht)
Dhr. Joop Mackaay (7e Dan Judo, oprichter en naamgever Judo Ryu Mackaay)
Drs. Michaël Kortbeek (Oud voorzitter van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland)

Privacywetgeving

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft TJU een nieuw beleid gegevensbescherming.  Beleid gegevensbescherming TJU v1.0