VSU

Tijdens de onlangs georganiseerde informatie avond bleek dat er behoefte is aan informatie over de financiering van diverse topsport-trajecten, bijvoorbeeld deelname aan een European Cup traject. De VSU (Vereniging Sport Utrecht) kan daar mogelijk een rol bij spelen. Zo is er bijvoorbeeld het Sporttalentenfonds. Het Sporttalentenfonds is opgericht met als doel talentvolle sporters uit de provincie Utrecht financieel te ondersteunen om hun sportieve doelen te bereiken. Daarnaast is er ook nog het Jeudsportfonds. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot en met 16 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging.