Zoals wij in de afgelopen tijd tijdens de trainingen en in persoonlijke gesprekken reeds hebben aangegeven hebben wij het voornemen een derde trainingsgroep te gaan creëren. Namelijk een groep voor de leeftijd tot 15 jaar.

De reden voor de wijziging
De belangrijkste reden voor het creëren van deze nieuwe trainingsgroep is dat wij hiermee veel beter kunnen inspelen op de specifieke trainingsbehoeften van de drie leeftijdcategoriën. Zo maken de judoka’s in de -15 categorie bijvoorbeeld voor het eerst kennis met verwurgingen en offerworpen terwijl in de +15 categorie ook meer aandacht moet worden besteed aan armklemmen, judotaktiek, etc.
De keuze om een -15 groep te starten is dus vooral ingegeven uit het oogpunt van kwaliteitsverbetering! (En dus niet uitsluitend om de groepsgrootte te beperken). Dat deze wijziging kleinere groepen tot gevolg heeft is van ondergeschikt belang.

Gewijzigde trainingstijden
E.e.a. betekent echter ook dat de trainingstijden (voor alle judoka’s) aangepast zullen worden. De trainingstijden worden:
18.00 uur t/m 19.00 uur 19.00 uur t/m 20.15 uur 20.15 uur t/m 21.45 uur
-12 jaar; -15 jaar; +15 jaar.

NB: Bij het vaststellen van de trainingstijden hebben wij geluisterd naar, en zo veel mogelijk rekening gehouden met, de mening van judoka’s en ouders. Hierdoor is de trainingstijd van de -15 groep bv geen 1,5 uur maar 1,25 uur geworden.

Ingangsdatum
donderdag 19 april 2012.