Periodiek organiseert Top Judo Utrecht een bijeenkomst met en voor de trainers van alle aangesloten clubs. Op dinsdag 16 januari werd een bijeenkomst van dit ‘Trainersplatform’ gehouden. Kennisdeling staat hierbij centraal.
Op deze avond werd na een gezamenlijk etentje veel informatie, visies en inzichten gedeeld zowel naast als op de mat. Het wordt als zeer waardevol ervaren en daarmee een geslaagde avond. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage!