Ook dit jaar heeft De Sint weer gebruik gemaak van de judoka’s van TJU om alle lekkernijen op tijd in de schoenen te krijgen. Ruim 800 speculaaspoppen zijn door onze judoka’s aan de man gebracht en hierbij is ook dit jaar de voedselbank weer niet vergeten. Maar TJU zou TJU niet zijn zonder een klein competitie element. De judoka’s Zeb, Kayne, Fayah en Minke hebben dit jaar de meeste koeken verdeeld en zijn hiervoor in het zonnetje gezet.
Namens Sinterklaas iedereen enorm bedankt.